W trosce o wysoki poziom i zapewnienie najwyższych standardów pragniemy zapewnić Państwa, że cały cykl projektowy wykonywany jest przez dyplomowanego architekta krajobrazu. Daje to Państwu gwarancję prawidłowego zakomponowania przestrzeni w ogrodzie. Pozwoli również uniknąć wszelkich rozczarowań wynikających
z błędnego zaprojektowania, doboru roślinności czy innych elementów ogrodowych, a tym samym eliminuje kłopoty wynikłe z nieumiejętnego oszacowania kosztów budowy ogrodu.

Projektujemy...

- ogrody przydomowe, ogródki (wszystkie style ogrodowe),
- balkony, tarasy, patia,
- parki, zieleńce, skwery, klomby,
- zieleń towarzyszącą obiektom sportowym,
- tereny zieleni przy firmach i instytucjach,
- ronda i pasy zieleni przy drogach,
- zieleń osiedlową,
- cmentarze i zieleń cmentarną,

kutno, ogrody, projektowanie ogrodów, kutno, ogrody, projektowanie ogrodów, kutno, ogrody, projektowanie ogrodów, kutno, ogrody, projektowanie ogrodów